Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 975) starsze aktualności »Informacja o przerwaniu XXXI Sesji Rady Gminy

30.09.2020

Informacja o przerwaniu XXXI Sesji Rady GminyObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18 września 2020 r.

18.09.2020

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Borowikowej w miejscowości ZielonkaWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

01.09.2020

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedażyInformacja o wyniku postępowania konkursowego

20.08.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „ Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I — VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

31.07.2020

pochodzącej z wodociągów publicznych w miejscowości Ciele i ŁochowoOpinia RIO o uchwale nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 20T9

08.07.2020

Opinia RIO o uchwale nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 20T9Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

25.06.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziInformacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.

19.06.2020

Informacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.INFORMACJA O OTWARTYM 1 KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

18.06.2020

INFORMACJA O OTWARTYM 1 KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCHInformacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.

09.06.2020

Informacja w sprawie planowanej Sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2020 r.Rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

04.06.2020

Prośba Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie rozpowszechnienie informacji o odstrzale sanitarnym dzikówRaport roczny w sprawie jakości i ilości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczonej do sieci oraz ilości i jakości oczyszczanych ścieków dla gminy Białe Błota za 2019 r.

29.05.2020

Raport roczny w sprawie jakości i ilości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczonej do sieci oraz ilości i jakości oczyszczanych ścieków dla gminy Białe Błota za 2019 r.Raport o stanie Gminy w 2019 roku

29.05.2020

Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2019 roku.OBWIESZCZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r.

22.05.2020

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Kalinowej w Lipnikach, gmina Białe BłotaOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

01.04.2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Odwołanie XXV Sesji Rady Gminy

26.03.2020

Odwołanie XXV Sesji Rady GminyOgłoszenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24 marca 2020 roku

24.03.2020

o ograniczeniu pracy w Urzędzie Gminy Białe BłotaPSZOK nieczynny do odwołania

20.03.2020

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznegoZawieszenie planu sesji na 2020 r.

20.03.2020

Zawieszenie planu sesji na 2020 r.Komunikat Wójta Gminy Białe Błota w sprawie przeznaczenia budynku szkolnego w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27 do przygotowania miejsc do kwarantanny

19.03.2020

Komunikat Wójta Gminy Białe Błota w sprawie przeznaczenia budynku szkolnego w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27 do przygotowania miejsc do kwarantannyAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 975) starsze aktualności »