XVI Sesja VI Kadencji Rady gminy Białe Blota20.10.2011

XVI Sesja VI Kadencji Rady gminy Białe Blota

20.10.2011


Białe Błota, dnia 19 października 2011 r.
 
RGK.0002.16.2011   
   
 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 października 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Aktualne kierunki  działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
9. Podjęcie uchwał:
 
1.   w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2010 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011;
2.   w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
3.   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021;
4.   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Białe Błota w roku 2011;
5.   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
6.   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
7.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
8.   w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
9.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
13. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota;
14. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec;
15. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka;
16. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki;
17. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;
18. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;
19. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia;
20. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
21. w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia „Żołnierzy Wyklętych”;         
22. w sprawie rozpatrzenia skargi Komitetu Protestacyjnego.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XIV sesji VI Kadencji.

   
 
                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
                                                                                              Bartosz Lau
Projekty uchwał:

1. 1.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2010 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011; (490kB) pdf
Załącznik nr 1 (335kB) pdf
2. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok; (645kB) pdf
Załącznik nr 1 (164kB) plik
3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021; (643kB) pdf
Załącznik nr 1 (240kB) plik
4. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Białe Błota w roku 2011; (644kB) pdf
5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych; (644kB) pdf
Załącznik nr 1 (1833kB) word
6. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych; (644kB) pdf
{6a) Załącznik nr 2 (2353kB) word Załącznik nr 3 (1971kB) word Załącznik nr 4 (2370kB) word
7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; (491kB) pdf
Załącznik nr 1 (18kB) word
8. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych; (644kB) pdf
Załącznik nr 1 (192kB) word
9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; (643kB) pdf
Załącznik nr 1 (2583kB) word
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; (645kB) pdf
Załącznik nr 1 (192kB) word
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; (643kB) pdf
Załącznik nr 1 (192kB) word
12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych; (645kB) pdf
Załącznik nr 1 (2743kB) word
Załącznik nr 2 (2290kB) word
13. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota; (512kB) pdf
14. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec; (645kB) pdf
15. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka; (645kB) pdf
16. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki; (645kB) pdf
17. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat; (647kB) pdf
18. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat; (646kB) pdf
19. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia; (646kB) pdf
20. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (646kB) pdf
21. w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia „Żołnierzy Wyklętych”; (643kB) pdf
22. w sprawie rozpatrzenia skargi Komitetu Protestacyjnego. (493kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (20 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (20 października 2011, 14:53:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 października 2011, 15:31:16)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583