Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)uzasadnienie wyboru: W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że nie wpłynęła żadna oferta w ramach naboru prowadzonego na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska

stanowisko:

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 18 sierpnia 2020  24:00

wybrany kandydat: Adam Idczak, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków na stanowisku asystenta inspektora nadzoru

stanowisko:

Asystent inspektora nadzoru w Referacie Inwestycji

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2020  23:59

wybrany kandydat: Rafał Kostkowski, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków na ww stanowisku uzyskując najwyższą ilość punktów ze wszystkich etapów naboru.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze: ds. ochrony środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 27 lipca 2020  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)