Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.79.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)