Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa ul. Olchowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.62.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  10:00

zamówienie na:

UWAGA !! ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT !! Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.61.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  10:00

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.66.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)