Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA!!! Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1- Projekt ul. Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach, Część 2 - Projekt ul. Cukrowej w Białych Błotach, Część 3 - Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu,

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.46.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 4 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Budowa ulicy Iglastej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.48.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)