Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 26 (z 26)zamówienie na:

Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczny
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007  12:00
wynik postępowania: 3. Informuję, że przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ul. Wierzbowa 2” został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.4 Ustawy prawo zamówień publicznych , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w ulicach: Osiedle i Źródlana w Cielu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 7 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 07 maja 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę chodników i jezdni ulic : Osiedle i Źródlana w Cielu” ”, na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31, z kwotą netto 40 300 zł. , brutto 49 166,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w m. Białe Błota z podziałem na trzy zadania: I . ulice: Gronowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza II. ulice: Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska III. ulice: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna, Ludowa, Niedzielna, Gontowa, Czachary, Temidy, Jantarowa, Popiela

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 27 kwietnia 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę chodników i jezdni ulic w Białe Błota z podziałem na trzy zadania: I . ulice: Gronowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza II. ulice: Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska III. ulice: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna, Ludowa, Niedzielna, Gontowa, Czahary, Temidy, Jantarowa, Popiela”, na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 01 złożona przez IKAR Inżynieria Komunikacyjna Andrzej Sawoszczuk, 85-790 Bydgoszcz ul. Rybaki 9A/12, z cenami za: I zadanie netto 24 000,00 zł., brutto 29 280,00 zł., za II zadanie netto 28 000,00 zł., brutto 34 160,00zł., za III zadanie netto 62 000,00 zł., brutto 75 640,00, terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą mebli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: piniżej 60000euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro z dnia 26.04.2007r. dot. „Zakup z dostawą mebli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Na realizację zamówienia wybrano: I. Ofertę nr 11 Meblo-Styl Agnieszka Dobosz ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice na przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego: Lp. 1a) krzesła uczniowskie nr 6- 226 szt., nr 5-38 szt. Lp. 2b) stoły uczniowskie nr 6- 76 szt., nr 5- 19 szt. Lp. 3c) stoliki świetlicowe -15 szt. Lp. 4d) krzesła nauczycielskie –25 szt. Cena netto 20 181,50 zł , cena brutto 24 621,43 zł. Termin realizacji zamówienia 17. 05. 2007r. II. Oferta nr 08 Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7 48-300 Nysa, na przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego: Lp.5e) biurka nauczycielskie 9 szt. Lp. 6f) szafa ze schowkami i przegródkami na dzienniki 1 szt. Lp. 7g) szafa ubraniowa do pokoju nauczycielskiego 1 szt. Lp. 8h) szafa biurowa 2 szt. Lp. 9i) biur5ko komputerowe nauczycielskie 1 szt. Lp. 10j) stół chemiczny z blatem ceramicznym 1 szt. Lp. 11k) tablice: tryptyk zielona 6 szt., biała pojedyncza 1szt., korkowa 15 szt. Lp. 12l) gabloty informacyjne 10 szt. Lp. 13ł) drewniany stojak na mapy 1 szt. Lp. 14m) wieszak na mapy 2 szt. Lp. 15n szafki szkolne metalowe SUS 120 szt. Cena netto 20 787 zł., cena brutto 25 360, 14 zł. Termin realizacji 17.05.2007r.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie rozwoju systemu dróg gminnych ( ulic Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką Nr 223 w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 20 kwietnia 2007 roku dot. „Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych ( ulic Centralnej, Kruszyńskiej i Słonecznej), łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką Nr 223 w m. Białe Błota”, na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31. Wykonawca złożył ofertę z ceną netto 80 000,00 zł., brutto 97 600,00 zł. i terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

zamówienie na:

na budowę: I-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Czysta) w m. Białe Błota II-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Jutrzenki) w m. Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Wójt Gminy Białe Błota
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z dnia 30 marca 2007 roku dotyczącego zadań inwestycyjnych na budowę I- „Drogi Gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym ulica Czysta) w m. Białe Błota” II- „Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym( ulica Jutrzenki) w m. Białe Błota” na wykonawcę robót zadaia Nr I dotyczącego budowy nawierzchni ulicy Czystej została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Konsorcjum w którego skład wchodzą „Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika Ponurego 1E z ceną netto 364 371, 28 zł., brutto 444 532,96 zł. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2007 r., i terminem gwarancji 36 miesięcy na wykonawcę zadania Nr II dotyczącego budowy nawierzchni ulicy Jutrzenki została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza z ceną netto 874 994,75 zł., brutto 1 067 493,59 zł. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2007 r. i terminem gwarancji 36 miesięcy.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 26 (z 26)