Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 7 marca 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-03-19 ZP 341-05/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 07 marca 2008 roku na „Termomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Białe Błota” , na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MEGA” Krzysztof Krzesiński z siedzibą 88-100 Inowrocław ul. Cicha 15A z ceną netto 1 055 741,37zł. , brutto 1 288 004,47 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 29, 62-240 Trzemeszno z ceną netto 1 133 344,41 zł, brutto 1 382 680,18zł., liczba uzyskanych pkt.93.15, Oferta nr 02 EKO-BUD Edward Kowalczyk z siedzibą Ostromecko ul. Cisowa 14 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną netto 1 595 887,61 zł. brutto 1 946 982,88 zł. liczba uzyskanych pkt 66,15, Oferta nr 03 HYDRO-GAZ Sp. j. P. Kaczmarek, M.Chmara z siedzibą 64-800 Chodzież ul. Zwycięstwa 23 z cena netto 1 319 434,03 zł. brutto 1 609 709,52zł. liczba uzyskanych pkt 80,01, Oferta nr 04 Przedsiębiorstwo handlowo- Usługowe JACK-BUD Jacek Grabowski z siedzibą 60-681 Poznań Osiedle Bolesława Chrobrego pawilon 110 z ceną netto 1 310 999,84zł. brutto 1 599 419,81zł. liczba uzyskanych pkt 80,53, Oferta nr 05 Zakład Usług Budowlanych DEK-MAL z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Ikara 3/24 z ceną netto 1 603 709,31zł. brutto 1 956 525,36zł. liczba uzyskanych pkt 65,83, Oferta nr 06 Firma KORBUD Józef Korczak z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Przemysłowa 9 z cena netto 1 206 172,81 zł. brutto 1 471 530,83zł. liczba uzyskanych pkt 87,53, Oferta nr 07 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MEGA” Krzysztof Krzesiński z siedzibą 88-100 Inowrocław ul. Cicha 15A z ceną netto 1 055 741,37zł. , brutto 1 288 004,47 zł. liczba uzyskanych pkt 100, Oferta nr 08 Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul.M.C.Skłodowskiej 71A z ceną netto 1 376 002,42 zł. brutto 1 678 772,95zł. liczba uzyskanych pkt. 76,72, Oferta nr 09 LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY Sp.j. z siedzibą 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14 z ceną netto1 320 386,41zł. brutto 1 610 871,42 zł. liczba uzyskanych pkt 79,96zł. ZASTĘPCA WÓJTA Jan Jaworski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000
termin składania ofert: 27 lutego 2008  13:30
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-03-10 ZP 341-01/08 O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 EURO, z dnia 27 lutego 2008 roku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice Gmina Białe Błota”, w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 27.02.2008r. do godz.13:30 wpłynęły dwie oferty: 1)oferta nr 01 złożona przez Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z siedzibą 85-088 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 66/61 z ceną netto 900 000,00 zł., brutto 1 098 000,00 zł., uzyskała 100 pkt, 2)oferta nr 02 złożona przez APIA XXI IAK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum oraz APIA XXI IAK S.A. z siedzibą 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 78, z ceną netto 2 390 000,00 zł., brutto 2 915 800,00 zł., uzyskała 37,66 pkt. Na wykonawcę przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z siedzibą 85-088 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 66/61.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)