Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cielu przy ulicach Bluszczowej i Przylesie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-27/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Rozbudowa zaplecza boiska przy ul. Dębowej w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-26/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2010-07-28 ZP 341-26/2010 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 28.07.2010r. do godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „ Rozbudowy zaplecza boiska przy ul. Dębowej w Łochowie” wpłynęła jedna oferta złożona przez Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN” z siedzibą ul. Gdańska 27 85-021 Bydgoszcz z ceną netto 106 146,00 zł. brutto 129 498,12 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%. Wobec powyższego w/w oferent został wybrany na Wykonawcę robót. Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska Wywieszono na tablicy ogłoszeń 28.07.2010r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń……………………..  

zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI CIELE NA DZIAŁCE NR EWID 97 W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-22/2010
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Adaptacja i wyposażenie obiektu na cele dydaktyczne na poziomie nauczania przedszkolnego w budynku, którego właścicielem jest Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1 / 2010
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 18 czerwca 2010  08:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-15 / A -10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 13 maja 2010  12:00
wynik postępowania: dodanie rozzstrzygnięcia 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NAKŁO- GORZEŃ- BYDGOSZCZ UL.NAKIELSKA W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWICE

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-19/2010
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 12 maja 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 34-4, 36-6, 36-19, 36-27, 36-28 (odgałęzienie ulicy Wierzbowej) w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-21/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 5 maja 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięcia 

zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp 341-20/10
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa ulicy Pocztowej, która w dalszym etapie przechodzi w ulicę Hubertusa w Lisim Ogonie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-16/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2010  14:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-13/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2010-05-17 ZP 341- 13/10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z Art.92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 29.04.2010r. godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „Budowy nawierzchni ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka ” wpłynęło siedem ofert. Na Wykonawcę robót została wybrana Oferta Nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK siedzibą 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45, z ceną netto 1 799 138,62 zł. , brutto 2 194 949,12zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Oferta Nr 01 złożona przez BET-BUD Zakład Usługowo- Produkcyjny z siedzibą ul. Jana Kazimierza Wielkiego 18 87-720 Ciechocinek, z ceną netto 2 239 326,37 zł. brutto 2 731 978,17 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 80,34 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 02 złożona przez KONSORCJUM z LIDEREM POL-DRÓG Toruń Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Ceramiczna 6e i PARTNEREM POL-DRÓG PIŁA Spółka z o.o. z siedzibą 64-920 Piła ul. Wawelska 106, z ceną netto 2 201 155,13 zł. brutto 2 685 409,26 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 81,74 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 03 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-749 Bydgoszcz ul. Inwalidów 49 z ceną netto 1 918 844,48zł. brutto 2 340 990,27 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 93,76 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 04 złożona przez PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz, z ceną netto 1 970 870,56zł. brutto 2 404462,08 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 91,29 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 05 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz, z ceną netto 2 532 990,77zł. brutto 3 090 248,74 zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 71,03 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta Nr 06 złożona przez KONSORCJUM z LIDEREM Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe AFFABRE Spółka z o.o. z siedzibą ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz i PARTNEREM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Spółka z o.o. z siedzibą ul. Piwnika Ponurego1E 85-791 Bydgoszcz, z ceną netto 2 092 373,37zł. brutto 2 552 695,51zł. Treść oferty spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 85,99 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 17.05.2010r. 

zamówienie na:

Budowa pieszojezdni w ulicach Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-07A/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp 341-14/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-15/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo - ceglanego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-18/10
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 2 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Białe Błota: Transport drogowy usług przewozowych osób i bagażu na linii komunikacyjnej na trasie: Białe Błota Restauracja - Kruszyn Krajeński Słoneczna - Kruszyn Krajeński Łąkowa Numer ogłoszenia: 60401 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-17/2010
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa ulic: Mostowej oraz Dymnej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 12 /
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 29 marca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem robót budowlanych na ternie ulic w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-02/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-08/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-03/A/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341–05/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze przetargi »