Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 43 (z 43)zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ W m. ŁOCHOWO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 06 /
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-04/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cynowej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341–36/A/09
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 43 (z 43)