Przetargi unieważnione z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-01/10
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2010-03- 19 ZP 341-01/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.03.2010r. na „ Wykonywanie usługi przewozowej środkami transportu zbiorowego” z uwagi na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19-03-2010r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu..............2010r. 

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-03/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)