Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 25 (z 25)zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 592 083 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.03.2012.ZP2
wartość: powyżej 200 000
termin składania ofert: 16 marca 2012  09:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

Wykonywanie pogłębienia otworu studziennego nr 2T na ujęciu komunalnym w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.09.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 8 marca 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.01.2012.ZP1
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Białe Błota, na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.05.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 Euro
termin składania ofert: 23 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: Przetarg został rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawę kruszywa z recyklingu dla potrzeb remontów dróg gminnych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.02.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000
termin składania ofert: 8 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 25 (z 25)