Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Białe Błota, dnia 01.09.2010 roku IR ZP2 341 – 23 / A / 10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego w Przyłękach” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: „G & Syn” Import – Export Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87 – 100 Toruń z ceną netto 98 195,50 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 złożona przez: „Ogrodnictwo Bogdan Holka”, ul. Wyzwolenia 18, 89 – 410 Więcbork z ceną netto 140 233,49 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 70,02 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski
Data: 2010-09-01 15:31:03
Autor: Marek Jakubowski
aktualizacja
Data: 2010-07-23 12:33:36
Autor: Łukasz Chmielewski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »