Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

przetarg nieogrniczony
rejestr zmian informacji

ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski
Data: 2010-08-20 11:34:45
Autor: Marek Jakubowski
ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski
Data: 2010-08-20 11:27:16
Autor: Marek Jakubowski
ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski
Data: 2010-08-20 10:20:58
Autor: Marek Jakubowski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »