Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 186) starsze uchwały »Uchwała nr RGK.0007.186.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG 1510.9.2019 na Wójta Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.185.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.184.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.182.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Uchwała nr RGK.0007.181.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Uchwała nr RGK.0007.180.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Uchwała nr RGK.0007.179.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Uchwała nr RGK.0007.178.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”

Uchwała nr RGK.0007.177.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Uchwała nr RGK.0007.176.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.175.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.174.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr RGK.0007.173.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr RGK.0007.172.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała nr RGK.0007.171.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce, obręb Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.170.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Prądki

Uchwała nr RGK.0007.169.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.168.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.167.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 186) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij