Uchwała nr XL/521/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 czerwca 2006w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/415/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami : Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) uchwala, co następuje :

Uchwała nr XL/521/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 czerwca 2006


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/415/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami : Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) uchwala, co następuje :


 § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/415/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                   

metryczka


Opublikował: Administrator (6 lipca 2006, 12:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572