Uchwała nr RGK.0007.145.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2019w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.Na podstawie art. 162 §10 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.145.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 września 2019


w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

Na podstawie art. 162 §10 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.145.2019 (389kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (2 października 2019, 09:30:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165