Uchwała nr RGK.0007.146.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2019w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023Na podstawie art. 160 §1ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.146.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 września 2019


w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 160 §1ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.146.2019 (868kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (2 października 2019, 09:33:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164