Uchwała nr RGK.0007.148.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.) oraz art. 160 §1 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.148.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 września 2019


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.) oraz art. 160 §1 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.148.2019 (396kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (2 października 2019, 09:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180