Uchwała nr RGK.0007.153.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon. Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Uchwała nr RGK.0007.153.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),


Uchwała Nr RGK. 0007.153.2019 (7578kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 5994 z dnia 13.11.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 listopada 2019, 11:01:04)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 listopada 2019, 12:21:34)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199