Uchwała nr RGK.0007.159.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.159.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2019


uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.159.2019 (351kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 listopada 2019, 11:17:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134