Uchwała nr RGK.0007.161.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.161.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2019


w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.161.2019 (402kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 listopada 2019, 11:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152