Uchwała nr RGK.0007.162.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm., oraz § 84 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego Uchwałą nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018 r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 2018 r. poz. 4669) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.162.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm., oraz § 84 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego Uchwałą nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018 r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 2018 r. poz. 4669) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.162.2019 (492kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 listopada 2019, 11:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177