Uchwała nr RGK.0007.165.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025.Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.165.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.165.2019 (5774kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:24:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144