Uchwała nr RGK.0007.167.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm. z 2018r. poz. 2244), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.167.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm. z 2018r. poz. 2244), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.167.2019 (2097kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6752 z dnia 05.12.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:29:10)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 grudnia 2019, 08:05:34)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433