Uchwała nr RGK.0007.169.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 97 ust.1, ust. 1a, ust.2 i ust.5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 12, art 17 ust.2 pkt 3, art. 36 ust.2 lit i, l, m, n, art. 48, art. 48 a ust.1, art. 51, art. 53, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 i 1690) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.169.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 97 ust.1, ust. 1a, ust.2 i ust.5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 12, art 17 ust.2 pkt 3, art. 36 ust.2 lit i, l, m, n, art. 48, art. 48 a ust.1, art. 51, art. 53, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 i 1690) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.169.2019 (1133kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6754 z dnia 05.12.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:33:39)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 grudnia 2019, 08:07:30)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181