Uchwała nr RGK.0007.173.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.173.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.173.2019 (716kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6757 z dnia 05.12.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:43:58)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 grudnia 2019, 08:10:15)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193