Uchwała nr RGK.0007.174.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy uchwala, co nast

Uchwała nr RGK.0007.174.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy uchwala, co nast


Uchwała Nr RGK. 0007.174.2019 (2896kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6758 z dnia 05.12.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:49:54)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 grudnia 2019, 08:11:06)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211