Uchwała nr RGK.0007.176.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, działającymi w placówkach oświatowych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.176.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, działającymi w placówkach oświatowych na terenie Gminy Białe Błota


Uchwała Nr RGK. 0007.176.2019 (3712kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6760 z dnia 05.12.2019 r. 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 2 (807kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:55:34)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (9 stycznia 2020, 12:45:47)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189