Uchwała nr RGK.0007.177.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.177.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.177.2019 (689kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 6761 z dnia 05.12.2019 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 13:58:13)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 grudnia 2019, 08:17:53)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160