Uchwała nr RGK.0007.178.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.178.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.178.2019 (3011kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 14:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286