Uchwała nr RGK.0007.179.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 4669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.179.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 4669) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.179.2019 (444kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 14:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146