Uchwała nr RGK.0007.180.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.180.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.180.2019 (351kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 14:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154