Uchwała nr RGK.0007.182.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U z 2011 r., Nr 121, poz. 693) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.182.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U z 2011 r., Nr 121, poz. 693) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.182.2019 (504kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 14:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157