Uchwała nr RGK.0007.186.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG 1510.9.2019 na Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.:) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.186.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG 1510.9.2019 na Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.:) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.186.2019 (651kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (3 grudnia 2019, 14:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182