Uchwała nr RGK.0007.187.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póż. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.187.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póż. zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.187.2019 (7639kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 09:17:39)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (27 stycznia 2020, 11:41:45)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173