Uchwała nr RGK.0007.190.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. Na podstawie art.266, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.190.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

Na podstawie art.266, art. 227, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmian.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.190.2019 (7879kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 09:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157