Uchwała nr RGK.0007.192.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 6 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.192.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 6 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.192.2019 (729kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 09:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183