Uchwała nr RGK.0007.194.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.194.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.194.2019 (7434kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 09:59:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198