Uchwała nr RGK.0007.195.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póżn. zm), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.195.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póżn. zm), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.195.2019 (3747kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 10:02:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166