Uchwała nr RGK.0007.196.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Uchwała nr RGK.0007.196.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)


Uchwała Nr RGK. 0007.196.2019 (544kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r.,  poz. 162 z dnia 08.01.2020 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 10:04:25)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (8 stycznia 2020, 15:07:29)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 175