Uchwała nr RGK.0007.201.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) i § 80 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą Nr RGK.0007.183.2019 z dnia 26.11.2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z 05.12.2019 r.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.201.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) i § 80 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą Nr RGK.0007.183.2019 z dnia 26.11.2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z 05.12.2019 r.) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.201.2019 (427kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 10:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193