Uchwała nr RGK.0007.202.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.202.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.202.2019 (2041kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (7 stycznia 2020, 10:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344