Uchwała nr XLII/524/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 sierpnia 2006zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/524/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 sierpnia 2006


zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:


 

 

UCHWAŁA  Nr  XLII/524/2006

Rady Gminy w Białych Błotach

z dnia 8 sierpnia 2006 roku

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz.1203, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/ 402/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 października 2005 roku w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/449/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 roku zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Zaopiniować negatywnie propozycję zmiany granic Gminy Białe Błota polegającą na włączeniu do Miasta Bydgoszczy terenów Gminy Białe Błota, określonych w uchwale nr LI/1047/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy  Bronisław Balcerowski

  

 

 

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały Nr XXXII/ 402/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 października 2005 roku w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/449/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 roku zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. wynika z negatywnej opinii MSWiA w sprawie zmiany granic Gminy Białe Błota.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Bronisław Balcerowski

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 listopada 2006, 10:31:02)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (23 listopada 2006, 11:14:16)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1281