Uchwała nr XLIII/525/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 7 września 2006w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/525/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 7 września 2006


w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLIII/525/2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 07 września 2006 r.

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806;  z 2003 r.: Nr 80, poz. 717  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Nadać nazwy ulicom w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem działek geodezyjnych stanowiących poszczególne ulice, wymienionych poniżej:

1) Radosna          działka nr : 10/19,

2) Skośna            działka nr:  16/26.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             

                                                                            Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 listopada 2006, 12:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240