Uchwała nr XLIV/532/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 października 2006w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/483/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 roku i w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13, ust. 1, art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/532/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2006


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/483/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 roku i w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13, ust. 1, art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:


 

UCHWAŁA NR  XLIV/532/2006

Rady Gminy Białe Błota

  z dnia 26 października 2006 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/483/2006  Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 roku  i w sprawie zamiany  nieruchomości gruntowych

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13, ust. 1, art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXXIX/483/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia

2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

 

§ 2. Wyrazić zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota i oznaczonej w ewidencji gruntów nr  233/2 o powierzchni 0,0700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Łochowo, oznaczonej w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały,  na niezabudowaną działkę stanowiącą własność „Ziemiopłody” Spółki z o.o. z siedzibą w Wojnowie,   oznaczoną  w ewidencji gruntów  nr 112/12 o powierzchni 0,1951 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, oznaczoną na załączniku nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§. 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 listopada 2006, 12:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712