Uchwała nr I /2/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2006w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady GminyNa podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:

Uchwała nr I /2/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:


UCHWAŁA Nr I /  2  / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy

 

           Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:

 

 

 

 

 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w składzie:

1)       radny Andrzej Kieroński

2)       radny Patryk Thiede

3)       radny Czesław Jabłoński

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest niezbędne celem przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca obrad

 

     Wanda Górna

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 grudnia 2006, 10:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2018