Uchwała nr I/3/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2006w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:

Uchwała nr I/3/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:


UCHWAŁA Nr I / 3 / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota

 

           Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:

 

 

 

 

 

 

§ 1. Stwierdza się wybór Radnego Marka Sampławskiego na Przewodniczącego
Rady Gminy Białe Błota.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodnicząca obrad 

        Wanda Górna

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów w obecności
15 radnych, Rada Gminy Białe Błota wybrała Radnego Marka Sampławskiego na Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca obrad 

 Wanda Górna                                                                                     

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 grudnia 2006, 10:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1871