Uchwała nr RGK.0007.55.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.55.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.55.2020 (688kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4069 z dnia 2020-08-20

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:44:46)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (20 sierpnia 2020, 12:56:14)
Zmieniono: Informacja o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151