Uchwała nr RGK.0007.56.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2020 r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.56.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2020 r.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.56.2020 (682kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4070 z dnia 2020-08-20

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:47:48)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (20 sierpnia 2020, 12:56:57)
Zmieniono: Informacja o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167