Uchwała nr RGK.0007.58.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2020 dotyczącego przyłączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej. Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.58.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2020 dotyczącego przyłączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.58.2020 (516kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156